Your Cart

Bel ons op 070 319 42 34

Wij zijn uw partner voor alle EHBO, KinderEHBO en BHV-cursussen!

Van inzichten rondom rookverspreiding naar nieuwe leerstof voor de bhv

De inzichten rondom de ontwikkeling en verspreiding van rook zijn veranderd.
In opdracht van NIBHV bracht het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) in kaart wat de meest actuele inzichten op dit vlak zijn, en welke lessen we daaruit kunnen trekken voor het handelingsperspectief van de bhv.

Zelfs een relatief beperkte brand kan gepaard gaan met flinke rookontwikkeling. De afgelopen jaren is er veel onderzoek verricht naar de verspreiding van rook. Zo publiceerde de Brandweeracademie van het toenmalige Instituut Fysieke Veiligheid (IFV, inmiddels NIPV) in september 2020 het onderzoeksrapport Rookverspreiding in woongebouwen. Dat rapport bevatte allerlei nieuwe inzichten rondom rookverspreiding, op basis van uitgebreide praktijkexperimenten. Deze experimenten lieten zien hoe rook en koolmonoxide zich kunnen verspreiden in woongebouwen en welke factoren hierop van invloed zijn.

Lessen voor de bhv
Om deze inzichten te ‘vertalen’ naar de bhv-praktijk, heeft NIBHV het NIPV gevraagd om uit het onderzoek lessen te destilleren voor de bedrijfshulpverlening. Hoe kunnen bhv’ers goed voorbereid zijn en bij een brand adequaat, veilig en snel optreden? Wat zijn de effecten van rookverspreiding op de vlucht- en overlevingsmogelijkheden? En hoe kan de rookverspreiding beperkt worden?

Vanaf 1 juni 2023: nieuwe les- en leerstof beschikbaar
In het rapport ‘De lessen uit het rookverspreidingsonderzoek voor de bedrijfshulpverlening‘ heeft NIPV zijn bevindingen uitgebreid beschreven. Op dit moment is NIBHV druk bezig om de uitkomsten van het NIPV-onderzoek verder door te vertalen naar praktische nieuwe les- en leerstof voor de bhv. De nieuwe boeken, e-learning, toetsen en instructiematerialen zijn vanaf 1 juni 2023 beschikbaar voor iedereen.

Bron: Van inzichten rondom rookverspreiding naar nieuwe leerstof voor de bhv – Vakblad Veiligheid

Altijd volledig verzorgt op onze leslocatie

GRATIS koffie, thee en lunch bij dagcursussen

Drie locaties in Nederland

Den Haag, Rotterdam, Amsterdam

Gratis voor de deur parkeren

Makkelijk bereikbaar via de A4, A12 en A13