Skip to main content
15 januari, 2024
Volg ons:

Niet reanimatie verklaring – Wat moet u weten?

15 januari, 2024

De niet reanimatie verklaring

Een niet reanimatie verklaring, ook wel bekend als een niet-reanimeren (NR) order, is een juridisch document. Hierin geeft een persoon aan, dat hij of zij niet wenst te worden gereanimeerd in geval van een hartstilstand of ademhalingsstilstand. Deze verklaring is bedoeld om medische professionals te informeren over de wensen van een persoon met betrekking tot levensreddende maatregelen. De keuze om al dan niet te reanimeren is een persoonlijke en ethische beslissing. Deze hangt vaak af van individuele waarden, geloofsovertuigingen en kwaliteit van leven.

Reanimatie kan verschillende resultaten opleveren

Het proces van reanimeren omvat het toepassen van cardiopulmonale reanimatie (CPR), inclusief borstcompressies en kunstmatige beademing, om de circulatie van bloed en zuurstof in het lichaam te behouden. In sommige gevallen kan ook het gebruik van defibrillatie nodig zijn om het hartritme te herstellen. Terwijl reanimatie levensreddend kan zijn en in veel gevallen succesvol is, zijn er situaties waarin het resultaat onzeker is. Ook kan herstel gepaard gaat met ernstige complicaties.

De beslissing om een niet-reanimeren verklaring op te stellen, kan worden ingegeven door verschillende overwegingen:

  1. Kwaliteit van leven: Sommige mensen geven er de voorkeur aan een natuurlijk overlijden te laten plaatsvinden zonder agressieve medische interventies, die mogelijk slechts tijdelijk of beperkt succes hebben. Zo voorkomen ze, dat ze in een toestand van afhankelijkheid en lijden terechtkomen.
  2. Geloofsovertuigingen: Bepaalde religieuze overtuigingen kunnen invloed hebben op de keuze om wel of niet gereanimeerd te worden. Sommige geloofsgemeenschappen zien de dood als een natuurlijk onderdeel van het leven. Daarom hechten ze waarde aan een vredig overlijden zonder kunstmatige interventies.
  3. Persoonlijke waarden: Individuen kunnen hun keuze baseren op persoonlijke waarden, autonomie en het recht om beslissingen te nemen over hun eigen lichaam en levenseinde.
  4. Medische prognose: Als iemand al lijdt aan een ernstige medische aandoening met een slechte prognose, kan hij of zij ervoor kiezen om niet gereanimeerd te worden om verdere lijden en complicaties te voorkomen.
  5. Voorafgaande discussies: Personen kunnen hun keuze baseren op eerdere discussies met familieleden, vrienden of zorgverleners. Het is belangrijk om deze wensen te communiceren om ervoor te zorgen, dat ze worden gerespecteerd in noodsituaties.

De niet-reanimeren verklaring is doorgaans een schriftelijk document, dat is opgesteld met de hulp van juridische professionals of medische adviseurs. Het kan daarom verschillende vormen aannemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een specifiek NR-bevel in een geavanceerde medische richtlijn, een polsbandje of een speciaal formulier dat wordt bewaard in medische dossiers. In sommige rechtsgebieden kan het ook nodig zijn, de verklaring te ondertekenen en dateren in aanwezigheid van getuigen.

Een niet reanimeren verklaring heeft niets te maken met euthanasie of hulp bij zelfdoding

Het is belangrijk op te merken dat een niet-reanimeren verklaring niet hetzelfde is als euthanasie of hulp bij zelfdoding. Een NR-verklaring heeft betrekking op het niet initiëren of voortzetten van levens ondersteunende maatregelen in noodsituaties. Daarentegen richt euthanasie zich op actieve interventies om het leven te beëindigen.

Wanneer medische professionals geconfronteerd worden met een niet-reanimeren verklaring, zijn ze doorgaans verplicht deze te respecteren. De voorwaarde is echter wel, dat het document legitiem is en voldoet aan de wettelijke vereisten. Artsen kunnen ook in situaties terecht komen, waarin artsen ethisch verplicht zijn om de wensen van de patiënt zorgvuldig te overwegen. Dit is vooral aan de hand, als er twijfel bestaat over de geldigheid of als er veranderingen zijn opgetreden in de medische toestand van de patiënt.

Wettelijke en ethische overwegingen

De niet-reanimeren verklaring is onderworpen aan wettelijke en ethische overwegingen. Ze kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied. Wetten en voorschriften met betrekking tot geavanceerde medische richtlijnen en levensbeëindigende beslissingen verschillen wereldwijd en zelfs binnen individuele landen. Het is essentieel voor individuen om zich bewust te zijn van de specifieke regels en procedures in hun jurisdictie. Ook valt aan te raden om regelmatig hun wensen te heroverwegen en bij te werken indien nodig.

Wat is een rechtsgeldige niet reanimeren verklaring?

Volgens de Nederlandse Reanimatie Raad is de bekendste niet reanimatie wilsverklaring de niet reanimeren penning. De wet schrijft voor, dat elke verklaring op schrift opgesteld moet worden en te herleiden is tot de patiënt. Zelfs een tatoeage is in dit geval rechtsgeldig.

Niet reanimatie verklaring – Conclusie

De niet reanimatie verklaring biedt individuen de mogelijkheid om controle te hebben over hun eigen medische behandelingen en het verloop van hun levenseinde. Het is een krachtig instrument, dat respect verdient en zorgvuldig moet worden overwogen en gerespecteerd door zowel medische professionals als naasten. Het bevordert de autonomie van individuen en draagt bij aan een waardige benadering van het levenseinde, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke waarden, overtuigingen en de kwaliteit van leven.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: