Skip to main content
23 december, 2023
Volg ons:

Hoe moet je reanimeren?

23 december, 2023

Voor een slachtoffer met een circulatiestilstand (volksmond hartstilstand) is het belangrijk, dat u zo snel mogelijk start met de juiste handeling: Reanimatie. Een circulatiestilstand treedt op, wanneer het hart gaat fibrilleren en de bloedcirculatie naar rest van het lichaam verstoord wordt. Het is een levensbedreigende situatie, waarbij onmiddellijke medische hulp noodzakelijk is.

De noodsituatie leren herkennen

Het leren herkennen van de situatie, waarin u moet reanimeren, is daarom net zo belangrijk als het leren van de reanimatie-vaardigheden zelf. Door te reanimeren en de automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, vergroot u de kans op overleven van het slachtoffer. In deze bijdrage gaan we specifiek in op de vraag: Hoe moet ik reanimeren en welke aandachtspunten er zijn. Reanimeren leert u tijdens een reanimatiecursus of EHBO cursus.

Hoe moet ik reanimeren (volwassene) – Aanpak

Leg het volwassen slachtoffer op de rug. Als het slachtoffer niet reageert (laat) 112 bellen en laat een AED halen indien er hulp aanwezig is. Doe de kinlift (openen luchtweg) en controleer de ademhaling. Is de ademhaling niet normaal, geef 30 borst-compressies afgewisseld met 2 beademingen. Als u alleen bent, haal een AED indien direct beschikbaar en op zeer korte afstand. Sluit de AED aan (plak de elektroden zoals op verpakking aangegeven) en voer de gesproken opdrachten uit. Ga door met de reanimatie tot professionele hulp het overneemt. Onderbreek de borst-compressies en beademingen niet. Zorg voor een snelle overdracht naar professionele hulpverleners.

Onverwachte omstandigheden

Tijdens het reanimeren kunt u te maken krijgen met onverwachte omstandigheden. Het is namelijk niet altijd eenvoudig om een circulatiestilstand te herkennen. Een slachtoffer kan bijvoorbeeld verschijnselen hebben, die u in verwarring kunnen brengen. Bij het begin van een circulatiestilstand kan een slachtoffer stuiptrekkingen vertonen, die lijken op een epileptische aanval. Tenzij het slachtoffer bekend is met epilepsie, moet u zich door het zien van trekkingen niet laten afleiden. Zeer waarschijnlijk is er sprake van een abnormale circulatietoestand en moet u snel starten met reanimeren.

Suikerziekte

Bij mensen met suikerziekte kan ook de nodige verwarring ontstaan. Mensen met suikerziekte kunnen namelijk het bewustzijn verliezen door een te laag of een te hoog bloedsuikergehalte. De wijze waarop dit gebeurt, is echter heel anders dan bij een circulatiestilstand. Bij een circulatiestilstand treedt bewustzijnsverlies veel meer plotseling op en vaak zonder enige waarschuwing. Bij suikerziekte gaat het verliezen van bewustzijn veel meer geleidelijk.

Toch geen circulatiestilstand

Onderzoek heeft uitgewezen, dat beginnen met reanimatie, terwijl er geen sprake is van een circulatiestilstand, het slachtoffer vrijwel nooit schade toebrengt. Niet beginnen met reanimeren wanneer er wel een circulatiestilstand is, is veel ernstiger. Dus begin met reanimeren tot dat professionele hulpverleners aanwezig zijn. Ook het gebruik van het AED apparaat is veilig als er geen circulatiestilstand is. Een AED geeft alleen schokken na analyse als er fibrillerend hart gemeten wordt.

De 112 melding

Geef duidelijk aan dat u te maken heeft met een reanimatie en een ambulance nodig hebt en in welke plaats (inclusief exacte adres) deze nodig is. Beantwoord alle vragen van de centralist. De centralist zal u helpen bij de reanimatie door gerichte aanwijzingen te geven. Volg deze aanwijzingen precies op.

Het bevestigen van de elektroden van de AED

Verwijder kleding borst. Vol de instructie van de AED. Elektroden plakt u zoals aangegeven op verpakking. Vermijd tepels als dat kan. Bij de volgende situaties moet je iets extra’s doen voordat je de elektroden bevestigt, maar alleen als het echt nodig is. Voorkom onnodig tijdverlies. Maak een vochtige borstkas eerst droog. Zorg bijvoorbeeld bij een zeer behaarde borstkas dat er zo min mogelijk haren onder de elektroden zitten. Er zit een scheermesje bij een goed uitgeruste AED.  Als te zien, plak de elektroden onder de ICD (inwendige defibrillator). Reanimeren heeft prioriteit. Verwijder eventuele sieraden

Als het beademen niet lukt

Als bij de eerste beademing van 2 beademingen de borstkas niet omhoog gaat. Kijk dan of er iets in de mond zit, verwijder alleen datgene wat u er makkelijk uit kunt halen, voer de kinlift beter uit en knijp neus dicht. Probeer het hoofd iets verder te kantelen, knijp de neus dicht en probeer de kin iets meer op te tillen. Als de borstkas bij de tweede beademing nog steeds niet omhooggaat, ga dan door met de borst-compressies. Probeer opnieuw te beademen.

Als de AED beweging waarneemt

Het is belangrijk, dat niemand het slachtoffer aanraakt als de AED het hartritme analyseert en de schok toedient. De AED gaat dan namelijk opnieuw analyseren, omdat de AED beweging constateert. Op die manier verliest u kostbare seconden. Alleen als er sprake is volledig bewustzijn en dat slachtoffer beweegt, slachtoffer zijn/haar ogen opent en normaal begint te ademen mag u stoppen met de reanimatie. U mag ook stoppen als de professionele hulpverlening dat zegt.

Hoe moet ik reanimeren – starten of stoppen

In de volgende gevallen start u niet met reanimeren:

  • Als uw eigen leven in gevaar komt
  • Het slachtoffer een niet reanimatieverklaring heeft of een niet reanimatie-penning draagt

Je mag stoppen met reanimeren als:

  • U door vermoeidheid niet meer kan reanimeren (bij uitputting)
  • Een ander de reanimatie overneemt
  • Als u tijdens het reanimeren een niet reanimatieverklaring of niet reanimatie-penning ontdekt
  • Als het slachtoffer beweegt en volledig bij bewustzijn is, zijn ogen opent en weer normaal ademhaalt.
  • De ambulance medewerker zegt dat u mag stoppen

Reanimatie bij kinderen en drenkelingen

Veel mensen weten, dat het reanimeren bij kinderen anders moet. U kunt kinderen en kind-drenkelingen reanimeren volgens de reanimatieprotocollen voor kinderen. Pas uw kracht aan, gebruik bij baby’s twee vingers en bij kleuters 1 hand. Voor kinderen van 8 jaar en jonger is het advies om (indien nodig) een AED te gebruiken met speciale kinderelektroden. Of u plakt de volwassenelektroden 1 voorzijde en 1 aan achterzijde.
Het reanimeren van een baby of kind gaat iets anders dan bij een volwassen slachtoffer. Bij volwassenen worden 30 borstcompressies afgewisseld met twee beademingen. Voor baby’s en kinderen geldt dat er altijd gestart wordt met 5 beademingen, afgewisseld met 15 borstcompressies.

Hoe moet ik reanimeren – Conclusie

Reanimatie is een diepingrijpend en emotioneel proces. Het is belangrijk om uw gevoelens niet te verdringen en te ontkennen. U kan uw ervaring bijvoorbeeld delen met een instructeur of bel slachtofferhulp. Wij hebben in deze blog wetenswaardigheden gedeeld over hoe u moet reanimeren. Bent u enthousiast geworden? Kom dan een Reanimatie AED cursus volgen bij AmbuWerk Nederland. Reanimatie AED is ook een vast onderdeel van de kinderEHBO cursus en EHBO cursus.

AmbuWerk Nederland cursussen

AmbuWerk Nederland is uw opleider in EHBO, Kinder EHBO, BHV en Reanimatie AED cursussen. Als u goed wilt leren, hoe u kunt reanimeren, kunt u de Reanimatie AED-, EHBO of de BHV cursus bij AmbuWerk Nederland volgen.

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: