Skip to main content
15 mei, 2024
Volg ons:

Het belang van een BHV Cursus Kinderopvang

15 mei, 2024

BHV Cursus Kinderopvang – Onmisbare training voor medewerkers

In de dynamische omgeving van de kinderopvang is veiligheid van het grootste belang. Als medewerker in de kinderopvang draagt u niet alleen de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor hun veiligheid en de veiligheid van ouders en collega’s. Een cruciale stap om deze verantwoordelijkheid te vervullen is het volgen van een BHV cursus, specifiek gericht op de uitdagingen en risico’s binnen de kinderopvang. In deze blog duiken we dieper in op waarom een BHV cursus essentieel is, of het verplicht is en wat u precies leert tijdens zo’n cursus.

Waarom is een BHV cursus belangrijk voor medewerkers van de kinderopvang?

In de kinderopvangomgeving zijn ongelukken nooit volledig uit te sluiten. Van kleine schaafwonden tot ernstigere noodgevallen, de mogelijkheid van een noodsituatie is altijd aanwezig. Als medewerker van de kinderopvang bent u niet alleen de verzorger en begeleider van de kinderen, maar bent u ook de eerste hulpverlener in geval van calamiteiten. Een BHV cursus biedt de nodige training en kennis om snel en effectief te handelen bij ongevallen, brand of andere noodsituaties.

Bovendien draagt een BHV cursus bij aan een veiligere werkomgeving voor zowel medewerkers als kinderen. Het vergroot het bewustzijn van potentiële gevaren en leert medewerkers hoe ze risico’s kunnen minimaliseren. Door te weten hoe u moet reageren in noodsituaties, kunnen medewerkers snel en doeltreffend handelen. Hierdoor vermindert de kans op letsel en kunnen levens worden gered.

Is het verplicht om een BHV cursus te volgen in de kinderopvang?

Als gastouder of pedagogisch medewerker in de kinderopvang is het wel verplicht om een kinderEHBO cursus of EHBO cursus te volgen. Dat is vastgelegd in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Deze wet bevat hoge kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Hoewel het niet wettelijk verplicht is voor medewerkers in de kinderopvang om een BHV cursus te volgen, wordt het sterk aanbevolen door brancheorganisaties en instanties voor kinderopvang. De Arbowet schrijft voor dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers, en dat lost u op de het volgen adequate BHV training.

BHV certificaat

Daarnaast kan het hebben van gecertificeerde BHV’ers deel uitmaken van de eisen van een veiligheidsplan voor kinderopvangorganisaties. Bovendien kan het hebben van medewerkers met BHV-certificering een geruststelling zijn voor ouders, die hun kinderen toevertrouwen aan de zorg van de kinderopvang. Het laat zien, dat de organisatie serieus omgaat met veiligheid en goed voorbereid is op noodsituaties.

Waarom heeft u zowel een EHBO-er als BHV-er nodig in de kinderopvang?

In een kinderopvangomgeving is de veiligheid van kinderen van het grootste belang, en ongelukken kunnen altijd gebeuren. Een EHBO-er is essentieel om snel en effectief eerste hulp te kunnen bieden bij kleine verwondingen en incidenten zoals schaafwonden, kleine brandwonden of insectenbeten. Echter, in geval van grotere noodsituaties zoals brand, evacuatie of andere calamiteiten, is een BHV-er cruciaal voor het coördineren van de evacuatie, het gebruik van blusmiddelen en het handelen volgens het noodplan, terwijl de EHBO-er zich kan blijven concentreren op het bieden van directe medische hulp aan de kinderen. Samen vormen zij een tandem van expertise en actie die de veiligheid en het welzijn van de kinderen in de kinderopvangomgeving waarborgt.

Wat leert u op zo’n BHV cursus?

Een BHV cursus voor de kinderopvang omvat een breed scala aan onderwerpen en mogelijkheden, die relevant zijn voor de specifieke omgeving en uitdagingen van de kinderopvang. Enkele van de belangrijkste onderdelen die aan bod komen, zijn onder meer:

  1. Eerste Hulp: Medewerkers leren hoe ze eerste hulp kunnen verlenen bij veelvoorkomende verwondingen en noodsituaties, die zich kunnen voordoen in de kinderopvang, zoals schaafwonden, snijwonden, brandwonden, verstikking en bewusteloosheid. En ze hoe ze hulp kunnen verlenen aan collega’s en ouders.
  2. Brandveiligheid: De cursus behandelt brandpreventie, het gebruik van brandblusapparatuur en evacuatieprocedures, die specifiek zijn afgestemd op de kinderopvangomgeving.
  3. Communicatie en coördinatie: Medewerkers leren effectief te communiceren en samen te werken tijdens noodsituaties, zowel intern met collega’s als extern met hulpdiensten.
  4. Kinder-EHBO: Specifieke technieken voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen, aangepast aan hun speciale behoeften en ontwikkelingsfasen, worden behandeld.
  5. Ontruimen: Praktische training in het organiseren en uitvoeren van ontruimingsoefeningen, zodat medewerkers en kinderen weten, wat ze moeten doen in geval van een evacuatie.

Door het volgen van een BHV cursus krijgen medewerkers niet alleen de kennis en vaardigheden, die nodig zijn om noodsituaties aan te pakken, maar het verhoogt ook hun zelfvertrouwen en bereidheid om adequaat te reageren in stressvolle situaties.

BHV cursus Kinderopvang  – Conclusie

Een BHV cursus is van onschatbare waarde voor medewerkers van de kinderopvang. Het biedt niet alleen de nodige training en vaardigheden om snel en effectief te handelen in noodsituaties, maar draagt ook bij aan een veiligere werkomgeving voor zowel medewerkers als kinderen. Hoewel het niet wettelijk verplicht is, wordt het sterk aanbevolen door brancheorganisaties en kan het deel uitmaken van de veiligheidseisen van kinderopvangorganisaties. Met een goed opgeleid team van BHV’ers kunnen kinderopvangorganisaties een veilige en gezonde omgeving bieden voor de kinderen die zij verzorgen en tevens zorgen voor collega’s en ouders. Voor meer nieuws over AmbuWerk Nederland kunt u een kijkje nemen op ons Instagram account.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

AmbuWerk Nederland
Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: