Skip to main content
10 januari, 2024
Volg ons:

EHBO aan kinderen: de basisbeginselen

10 januari, 2024

Het kan altijd aangrijpend zijn om geconfronteerd te worden met een situatie waarin eerste hulp aan kinderen noodzakelijk is. U wilt graag helpen, maar hoe? Volg een cursus Kinder EHBO en word een bekwame eerstehulpverlener.

Uw rol als eerstehulpverlener

Als eerstehulpverlener, ook wel bekend als EHBO’er, bent u een cruciale schakel in de zorgketen. In sommige gevallen kan het leven van een slachtoffer afhangen van de tussenkomst van een eerstehulpverlener. Het is van vitaal belang, dat u als eerstehulpverlener uw rol en verantwoordelijkheden kent. U dient ervoor te zorgen, dat extra dreigend gevaar voor een kind wordt voorkomen en dat de toestand van het slachtoffer niet verslechtert. Tevens beoordeelt u, handelt u zelf of zorgt u dat het slachtoffer zo goed mogelijk overgedragen wordt aan de zorgprofessional.

Preventie

Volwassenen hebben de verantwoordelijkheid om ongevallen bij kinderen te voorkomen. Gelukkig zijn er veel momenten, waarop u het gevaar voor een kind kunt herkennen en preventieve maatregelen kunt nemen. Het is echter belangrijk te realiseren, dat u niet alles kunt voorkomen. Daarom is het van belang te weten, hoe te handelen bij ongevallen, waarbij een kind betrokken is. In geval van een situatie waarin eerste hulp vereist is, is het cruciaal, dat u niet in paniek raakt. Kalm blijven en snel inzicht krijgen in de situatie zijn de eerste voorwaarden om effectief te kunnen helpen. Een goede training, zoals een cursus Kinder EHBO, is essentieel om dit te bereiken.

De voorbereiding

Een goede voorbereiding stelt u in staat om eerder en doeltreffender eerste hulp te verlenen aan kinderen. Bij het verlenen van eerste hulp op evenementen kunt u zich bijvoorbeeld voorbereiden door de juiste materialen bij u te hebben. Dit is anders wanneer u onverwachts als eerstehulpverlener moet optreden.
• Zet de telefoonnummers van de huisarts, de huisartsenpost en ouders (kinderopvang) in de contactgegevens van uw mobiele telefoon.
• Zorg voor een goed gevulde verbanddoos.
• Draag altijd een aantal essentiële items bij u, zoals handschoenen, zwachtels, kleefpleisters, een eerste hulp schaar en een reddings-deken.
• Weet waar AED’s zich in de buurt bevinden en hoe u de AED-kasten kunt openen.

Een eerste hulp schaar is speciaal ontworpen met een stompe punt en een knik in de bek. In de eerste hulp wordt dit type schaar gebruikt om zwachtels en kleefpleisters op maat te knippen. De schaar is ook geschikt voor het knippen van kleding bij wonden, het verwijderen van natte kleding bij ernstige onderkoeling en het doorsnijden van een autogordel.

Hoe om te gaan met het slachtoffer en de omstanders

In gevallen waarin een kind in nood verkeert, is het vaak geschrokken en angstig. Het is belangrijk om het kind gerust te stellen door kalm, vriendelijk en eerlijk te handelen. Spreek rustig en gebruik taal, die het kind begrijpt. Indien mogelijk, communiceer op ooghoogte met het kind. Als het kind een knuffel bij zich heeft, probeer deze dan zichtbaar of voelbaar neer te leggen. Geef het kind het gevoel dat het in goede handen is, en wees daarbij eerlijk. Eerlijkheid betekent niet dat u alles vertelt, maar dat wat u deelt waarheidsgetrouw is.

Het zien van bloed kan beangstigend zijn en een paniekreactie veroorzaken bij het kind en omstanders. Daarom is het beter om een wond zo snel mogelijk na het stelpen af te dekken met verband indien mogelijk of dek het na verbinden af, maar zorg dat u nog steeds kunt beoordelen. Als u de hulp van omstanders nodig heeft, wees dan bedacht op het feit dat een groep mensen minder geneigd is om te helpen bij een ongeval dan een individu. Spreek omstanders gericht aan als u hun hulp nodig heeft. Na het verlenen van eerste hulp is de schrik van een nare ervaring vaak nog niet verdwenen. Moedig zowel omstanders als het kind aan om hun gevoelens te uiten en erover te praten, in plaats van deze op te kroppen.

Het inschakelen van zorgprofessionals

Op basis van uw eigen beoordeling moet u beslissen of u zelf behandeling kunt bieden of dat u het kind in zo goed mogelijke conditie overlaat aan de zorgprofessionals. Als u besluit zorgprofessionals in te schakelen, kunt u contact opnemen met de huisarts, spoedpost van de huisartsen, of 112 bellen.

• Bel 112 als u denkt dat er dringend hulp nodig is van zorgprofessionals. Vraag bij gevaar niet alleen om een ambulance, maar ook om de politie of brandweer. Bel ook als u vermoedt dat letsel is ontstaan door mishandeling.
• Bij vrijwel elke acute hulpvraag in een thuissituatie kan de huisarts of spoedpost van de huisartsen worden gebeld. Indien nodig schakelt de huisarts alsnog een ambulance, tandarts of medisch specialist in.

Aandachtspunten bij het inschakelen van zorgprofessionals

  1. Blijf zoveel mogelijk bij het kind: Laat het kind niet alleen. Als er geen telefoon beschikbaar is, vraag dan een omstander elders 112 te bellen en direct terug te komen om te informeren over de hulp en snelheid van aankomst. Als niemand in de buurt is en u kunt zelf niet bellen, vertel het kind dan duidelijk wat u gaat doen.
  2. Maak het de zorgprofessionals gemakkelijk: Zorg met omstanders voor vrije toegangswegen en begeleid de zorgprofessionals naar het slachtoffer. Vermijd obstakels en nieuwsgierige omstanders, vooral op sportparken en buitenwegen. Gebruik desnoods een reddingsdeken om wat rust te kunnen creëren.
  3. Ken uw rol: Blijf doorgaan met hulpverlening totdat zorgprofessionals aangeven dat ze het kunnen overnemen. Uw rol eindigt op dat moment, behalve als ze om assistentie vragen. Blijf indien mogelijk bij het kind en volg de instructies van de zorgverleners.
  4. Communiceren: Beantwoord vragen van zorgprofessionals en deel informatie over het slachtoffer en de verleende eerste hulp. Voel u niet gepasseerd als de situatie urgent is en er weinig gelegenheid is voor overdracht.

Bel 112 in geval van nood

De oproep verbindt u met een centrale meldkamer, waar u om een ambulance kunt vragen. Schakel de luidspreker in tijdens het bellen of vraag een omstander dit te doen. Verstrek de centralist eerst de locatie van het incident: plaats, straat, huisnummer, hectometerpaal of herkenningspunt. Uw telefoon kan de locatie mogelijk automatisch doorgeven. De centralist kan ook uw telefoonnummer vragen.

Beantwoord de vragen van de centralist, waaronder bijvoorbeeld:

• Zijn er meerdere slachtoffers?
• Is het veilig voor het slachtoffer, de melder, omstanders en hulpverleners?
• Wat is er gebeurd?
• Is het slachtoffer aanspreekbaar?
• Ademt het slachtoffer normaal?

Verbreek het contact alleen met toestemming van de centralist. Bij verslechterende situaties na het waarschuwen, zoals verminderd bewustzijn van het slachtoffer, bel dan opnieuw 112. In geval van opzettelijk letsel belt u 112 voor de politie als het gevaar nog aanwezig is. Bel via 0900-8844 als de situatie veilig is.

Eerste hulp bij kinderen – Medicijnen

In de kinderopvang of onderwijs kan een gediplomeerd eerstehulpverlener worden gevraagd een kind medicijnen te geven, zoals een adrenalinepen bij overgevoeligheid. Zorg ervoor, dat deze zorg goed is geregeld. Leg vast welke zorg mag worden verleend in de kinderopvang en het onderwijs via een door een bevoegd persoon ondertekende bekwaamheidsverklaring. Zorg ook voor toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

EHBO voor Kinderen – Conclusie

Kinderen tot en met 8 jaar vormen een kwetsbare groep, omdat ze gevaar en risico’s nog niet goed kunnen inschatten. Daarom is het verplicht in onderwijsinstellingen of kinderopvang een persoon op de groep te hebben die met succes een cursus Kinder EHBO en BHV cursus heeft afgerond. Ook voor ouders met jonge kinderen is het volgen van een KinderEHBO-cursus een goede keuze om op de juiste manier eerste hulp aan kinderen te verlenen.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: