Skip to main content
27 februari, 2024
Volg ons:

Eerste Hulp bij bloedingen

27 februari, 2024

Eerste hulp bij bloedingen – Inleiding

Bij verwondingen met bloed zijn er veel mensen, die daar van schrikken. Daarom is het belangrijk, dat u weet wat u moet doen bij verwondingen waar bloed bij komt kijken. In een BHV cursus komt u te weten, hoe u eerste hulp bij bloedingen moet verlenen. In deze blog gaan we eerst in op de soorten bloedingen, die er zijn. Vervolgens vertellen wij u iets over shock en wat te doen bij afgerukte lichaamsdelen. Ook vindt u in deze blog een stappenplan, die u kunt volgen, als u eerste hulp bij bloedingen moet verlenen.

Eerste hulp aan kinderen. Meisje met schaafwond op hand.

Soorten bloedingen

Bloedingen kunnen variëren van oppervlakkige wonden tot diepe snijwonden die ernstige schade aanrichten aan bloedvaten. Het is essentieel om te begrijpen hoe u verschillende soorten bloedingen kunt herkennen en behandelen:

 1. Oppervlakkige bloedingen: Dit zijn bloedingen, die meestal worden veroorzaakt door kleine snijwonden of schaafwonden. Ze kunnen relatief eenvoudig worden behandeld door de wond schoon te maken, te desinfecteren en af te dekken met een steriel verband. Schaafwonden laten we drogen aan de buitenlucht, tenzij ze onder de kleding zitten.
 2. Diepe bloedingen: Deze bloedingen gaan dieper en kunnen meer bloedverlies veroorzaken. In dit specifieke geval is het belangrijk om druk uit te oefenen op de wond om het bloeden te stoppen en medische hulp in te roepen.
 3. Slagaderlijke bloedingen: Dit zijn de meest ernstige vormen van bloedingen, waarbij het bloed direct uit een slagader stroomt. Snelle actie is cruciaal om het leven van het slachtoffer te redden.

Shock

Bij wonden met levensbedreigend bloedverlies door bijvoorbeeld een scherp voorwerp kan er zoveel bloed uit het lichaam stromen, dat er gebrek aan circulerend vermogen ontstaat, waardoor het lichaam in shock raakt. Dit kan ook bij een interne bloeding. Dit is een levensbedreigende situatie voor het slachtoffer. Daarom is het belangrijk om de bloeding zo snel mogelijk te stoppen.

Afgerukte lichaamsdelen

Een lichaamsdeel, zoals een vinger(top) kan worden afgerukt of afgesneden door bijvoorbeeld een machine of gereedschap. Als een vinger of een vingertopje is geamputeerd, bloedt de wond in het begin niet zo heel erg. Dit komt doordat de bloedvaten zijn samengetrokken / vernauwd. Als na enkele minuten de bloedvaten zich ontspannen en weer verwijden, begint de wond soms hevig te bloeden.

Beoordeling van het slachtoffer door de EHBO-er of BHV-er

Bij levensbedreigend bloedverlies komt in korte tijd veel bloed vrij. Het bloedverlies kan stootsgewijs of gelijkmatig zijn. Beoordeel daarom de wond om te bepalen waar het bloed vandaan komt, voordat u de behandeling inzet.

Aanpak hevige bloeding

Bel 112 bij een hevig bloedende wond en als het slachtoffer duizelig en suf is, klam is, zweet, een gevoel van flauwte heeft, of zich ziek voelt of bleek ziet en niet meer aanspreekbaar is. Bel meteen 112 als het slachtoffer verschijnselen van shock heeft.

Stelp de bloeding door druk op de wond uit te oefenen. Haal voorwerpen, die in de wond zitten zoals bijvoorbeeld een mes of een glasscherf er niet uit. Geef druk op de wond door aan weerszijden van het voorwerp te drukken. Als u alleen bent, oefen dan eerst druk uit op de wond en alarmeer vervolgens 112.

Het is belangrijk om voorwerpen, die in een wond vastzitten niet eruit te trekken om verschillende redenen:

 1. Verhoogd risico op bloedingen: Wanneer een voorwerp in een wond vastzit, kan het dienen als een soort tamponade, waardoor het bloeden wordt gestopt of verminderd. Als u het voorwerp eruit trekt, kan dit leiden tot hernieuwd bloeden, mogelijk zelfs in grotere mate.
 2. Potentieel verergeren van letsel: Het verwijderen van een voorwerp uit een wond kan het letsel verergeren of extra schade toebrengen aan de weefsels rondom de wond. Dit kan het herstelproces bemoeilijken en het risico op complicaties vergroten.

Houding slachtoffer

Laat het slachtoffer op de rug liggen of in een houding waarin het slachtoffer prettig ligt. Zorg, dat een slachtoffer die nog niet ligt met zo min mogelijk inspanning gaat liggen. Bescherm het slachtoffer tegen afkoeling.

Stelpen van een bloeding – Stappenplan

 1. Probeer contact met het bloed van het slachtoffer te vermijden. Draag daarvoor wegwerphandschoenen.
 2. Geef stevige druk op de wond met een steriel verband of anders schone doek of schoon kledingstuk.
 3. In geval van levensbedreigend bloedverlies, gebruik twee handen om de wond dicht te drukken).
 4. Maak gebruik van uw lichaamsgewicht.
 5. Leg zodra dat kan, een wonddrukverband aan.

Aanpak bij een afgerukt of afgekneld lichaamsdeel

 1. Stelp de bloeding door druk uit te oefenen op de wond.
 2. Leg een steriel gaas of opgevouwen snelverband over het lichaamsdeel.
 3. Vraag het slachtoffer druk op de wond te geven

Het is belangrijk om goed druk te geven op de wond, zodat de bloedvaten die daar lopen even worden dichtgedrukt en de bloeding kan stollen. Dek de wond steriel af. Doe het afgerukte lichaamsdeel in een steriel gaas en dan in een plastic zakje. Stop die plastic zak in een andere zak met smeltend ijs. Zo houdt u het weefsel in zo goed mogelijke conditie met een grotere kans op herstel. Breng het lichaamsdeel nooit in direct contact met ijs. Als er geen ijs is, verpak het lichaamsdeel dan in een steriel gaas, snelverband of een schone theedoek.

Hulp van BHV’er

Als BHV’er is het van cruciaal belang om goed voorbereid te zijn op noodsituaties, waaronder bloedingen. Door snel en doeltreffend te handelen, kunt u het leven van een slachtoffer redden. Het herkennen van verschillende soorten bloedingen en het toepassen van de juiste eerste hulp technieken kan het verschil maken tussen leven en dood. Blijf kalm, blijf alert en zorg ervoor, dat u regelmatig traint en de BHV herhalingscursus bezoekt om uw vaardigheden bij te houden en te verbeteren. Met de juiste kennis en training kunt als BHV’er effectief handelen in noodsituaties.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

AmbuWerk Nederland
Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: