Heeft u geen COVID-19 gerelateerde vragen kijk dan hier.

FAQ COVID-19

Op deze pagina vind u veel gestelde vragen over COVID-19 andere vragen vind u op onze gewone FAQ pagina.

Aanpaste Examenrichtlijnen EHBO Oranje Kruis.

Download hier de nieuwste examenrichtlijnen EHBO Oranje Kruis geldig vanaf 25 juni 2020.

Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie

Download hier het herziend advies voor Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 pandemie.

Richtlijnen Examinering EHBO

Het Oranje Kruis start haar examinering weer op per 15 juni. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen. Maar hoe werkt dat? Wat betekent dat voor de kandidaten en de examinatoren? Worden er LOTUS®slachtoffers ingezet? Kunnen alle handelingen wel worden getoetst?

Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in de aangepaste richtlijnen die zijn opgesteld. Waar eerder het brancheprotocol is opgesteld en aangeboden aan de overheid, geven we in deze richtlijnen antwoord op praktische vragen en bieden we handvatten ter voorbereiding op het examen. Zodat ook opleidingsinstituten met concrete tips en aanwijzingen hun onderwijs op kunnen pakken.

Vragen die de afgelopen periode veel zijn gesteld zullen we hieronder uiteenzetten. Verdere details en de volledige richtlijnen zijn hier te downloaden.

 1. Mag en kan een LOTUS®slachtoffer worden ingezet?
  Ja. Bij examinering van Het Oranje Kruis is een LOTUS®slachtoffer aanwezig. Onder voorbehoud bepaling LOTUS®slachtoffer als contactberoep.Het LOTUS®slachtoffer beeldt de situatie uit; in slechts een enkele situatie wordt het LOTUSslachtoffer binnen anderhalve meter benaderd. Dan moeten zowel het LOTUS®slachtoffer als de kandidaat rekening houden met elkaars uitademingslucht.

 2. Hoe wordt reanimatie getoetst tijdens het examen?
  Bij reanimatie volwassenen vindt er LOTUS spel op afstand plaats en wordt er gebruik gemaakt van een pop, inclusief gebruik AED. Bij reanimatie zuigeling wordt er alleen gebruik gemaakt van een pop. Hierbij worden alleen borstcompressies en beademing uitgevoerd door de kandidaat.

 3. Draagt de kandidaat handschoenen en mondmaskers?
  De kandidaat heeft handschoenen aan, ook om de materialen te beschermen. Alles wat de kandidaat aanraakt dient gereinigd te worden met in ieder geval water en zeep. Dit volgens de instructies van de fabrikant.
  Mondmaskers mogen gedragen worden. Ook door de LOTUS, maar is niet verplicht. De opleider dient daarom wel mondmaskers beschikbaar te hebben. 

Eerste Hulp tijdens een pandemie
Het geven van goede en veilige eerste hulp is momenteel anders dan normaal. Daarom heeft Het Oranje Kruis het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’ uitgegeven. Hierin staan alle eerstehulphandelingen beschreven die toegepast worden ten tijde van het herstelbeleid na een pandemie. Ook is het gebruik van een tourniquet en hemostatisch verband hierin opgenomen. De voorverkoop van het boekje is inmiddels gestart. Reserveren kan via webshop.ehbo.nl.

AmbuWerk Richtlijnen en Protocol Veiligheid Covid-19

Alle richtlijnen welke AmbuWerk Nederland in acht neemt omtrent Veiligheid met betrekking tot COVID-19 kunt u hieronder downloaden.

Protocol gereed voor het geven van EHBO- en BHV-cursussen en opleidingen

Met trots kunnen we vertellen dat het protocol om EHBO- en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij gereed is. Het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben dit protocol gezamenlijk opgesteld.

In veel beroepsbranches is het verplicht een EHBO- of BHV-cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV-ers, pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten, paramedici en burgerhulpverleners. Daarbij is het voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebben van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld na een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV- en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties. 

Dit protocol heeft als doelstelling veilig te kunnen herstarten met (praktisch) onderwijs van EHBO- en BHV-cursussen binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een EHBO- of BHV-cursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes, etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt. 

We adviseren om het protocol goed door te nemen.

FAQ Coronavirus COVID-19

AmbuWerk Nederland houdt de ontwikkelingen omtrent COVID-19 (Coronavirus) scherp in de gaten en zal wanneer nodig deze pagina voorzien van nieuwe updates.

Kan ik een opleidingen en herhalingslessen boeken?

U kunt momenteel gewoon opleidingen en herhalingslessen boeken voor na 1 juni 2020.
Alle opleidingen vindt u hier.

Wij hebben door de verwachte drukte extra lessen online gezet na 1 juni 2020.
Alle herhalingslessen vindt u hier.

Gaan herhalingslessen van april 2020 en mei 2020 door?

Alle door AmbuWerk Nederland georganiseerde herhalingslessen van april 2020 en mei 2020 worden herpland, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht over een nieuw datum na 1 juni 2020.
Facturen die reeds verstuurd zijn worden wel gehandhaafd met geldende betalingstermijn maar wel meegenomen naar de volgende datum.
U ontvangt daarna een nieuwe uitnodiging voor de nieuwe datum.

Gaan de geplande examens door?

Het eerste onafhankelijke EHBO-examen zal op maandag 15 juni worden afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis.
Dit betreft het herplaatsen van het EHBO-examen van maandag 16 maart 2020.
De examen-kandidaten zijn op de hoogte gesteld. Zij ontvangen vooraf de nieuwste protocollen.

Mag een examinator mij weigeren als ik verkouden ben of koorts heb?

Om verspreiding van COVID-19 (Coronavirus) zo veel mogelijk te voorkomen, adviseert het RIVM mensen die verkoudheidsverschijnselen hebben, hoesten of koorts hebben om op eigen verantwoording thuis te blijven.
Komt men toch naar een examen, dan moet de examinator om gezondheidsredenen de cursist deelname weigeren.

Doordat mijn hercertificeringstraining is afgelast, vervalt mijn diploma/certificaat binnenkort. Wat moet ik nu doen?

AmbuWerk Nederland gaat in samenwerking met Het Oranje Kruis/ NIBHV momenteel coulant om met vervaldata van EHBO- of BHV hercertificering.


Ouder nieuws:

Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hebben extra maatregelen genomen en de lessen daar waar nodig voor u aangepast.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM aangaande het coronavirus. Onze lessen gaan gewoon door totdat er anders wordt besloten vanuit het RIVM.
Op al onze opleidingen (aanmeldingen, afmeldingen, annuleringen, ziekmeldingen e.d.) zijn onze algemene voorwaarden van toepassing: https://ambuwerk.nl/algemene-voorwaarden
Er is geen sprake van kosteloze annulering.

Nog even voor de zekerheid (RIVM):

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius én Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:

 • China (inclusief Hong Kong)
 • Italië
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Iran
 • Zuid-Korea

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig met zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan of is er iets toch niet geheel duidelijk neem dan gerust contact met ons op, u kunt ons bellen of een bericht sturen.