Heeft u geen COVID-19 gerelateerde vragen kijk dan hier.

FAQ COVID-19

Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over COVID-19 andere vragen vindt u op onze gewone FAQ pagina.

AmbuWerk Nederland is tot 2 maart gesloten voor interne lessen.

Laatst geüpdatet: 3 februari 2021

AmbuWerk Nederland houdt de ontwikkelingen omtrent COVID-19 (Coronavirus) scherp in de gaten en zal wanneer nodig deze pagina voorzien van nieuwe updates.

Als u heeft geboekt dan houden wij u persoonlijk op de hoogte bij wijzigingen!

AmbuWerk Nederland is tot 2 maart 2021 gesloten voor interne lessen, u kunt zich wel inschrijven voor opleidingen en herhalingslessen vanaf 2 maart 2021 op www.ambuwerk.nl

Coronaproof lessen
AmbuWerk Nederland werkt volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis NIBHV en wij werken volgens richtlijnen RIVM. #coronaproof

 • 1,5 meter zitplaatsen
 • Coronavragenlijst ter controle gezondheid
 • Wij werken alleen op uitnodiging en inschrijving vooraf
 • Hele dag ventilatie
 • Eigen tafel met materialen
 • Lunch op bestelling op uw zitplaats
 • Hoogste hygiëne en veiligheidsnorm (wij werken volgens contactberoepen regeling)
 • Alle lessen hebben eigen start- en eindtijd
 • Veiligheidsmaterialen worden kosteloos geleverd door AmbuWerk Nederland

Kan ik een opleidingen en herhalingslessen boeken?
U kunt momenteel gewoon opleidingen en herhalingslessen boeken die vallen na 2 maart 2021.
Alle opleidingen vindt u hier.

Wij hebben door de verwachte drukte extra lessen online gezet na 2 maart 2021.
Alle herhalingslessen vindt u hier.

Gaan herhalingslessen door?
AmbuWerk Nederland zal voor eind januari 2021 de automatische herinneringsoproepen (met vervaldatum 1-4-2021) naar onze vaste deelnemers sturen per -email voor jaarlijkse herhalingsles.
Wilt u een ruime keuze hebben of heeft u voorkeur voor een bepaalde dag?
Dan adviseren wij u om nu al een datum te boeken. Wij hebben genoeg aanbod online staan voor u.

Alle door AmbuWerk Nederland georganiseerde herhalingslessen van 19 januari 2021 t/m 2 maart 2021 worden herpland, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht over een nieuw datum na 2 maart 2021.

Bedrijfsnoodzakelijke lessen/opleidingen
U kunt alleen bij ons terecht voor bedrijfsnoodzakelijke opleidingen op uw eigen locatie en alleen als het strikt noodzakelijk is voor uw bedrijfsveiligheid.

Facturen
Facturen die reeds verstuurd zijn worden wel gehandhaafd met geldende betalingstermijn maar wel meegenomen naar de volgende datum.
U ontvangt daarna een nieuwe uitnodiging en documenten voor de nieuwe datum.

Gaan de geplande examens door?
Het eerste onafhankelijke EHBO-examen zal vanaf maandag 15 maart 2021 worden afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis. Dit betreft het herplaatsen van het EHBO-examens van maandag 21 december 2020.
De examenkandidaten worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
Zij ontvangen vooraf de nieuwste protocollen en worden op de hoogte gehouden.

Mag een examinator mij weigeren als ik verkouden ben of koorts heb?

Om verspreiding van COVID-19 (Coronavirus) zo veel mogelijk te voorkomen, adviseert het RIVM mensen die verkoudheidsverschijnselen hebben, hoesten of koorts hebben om op eigen verantwoording thuis te blijven.
Komt men toch naar een examen, dan moet de examinator om gezondheidsredenen de cursist deelname weigeren.

Doordat mijn hercertificeringstraining is afgelast, vervalt mijn diploma/certificaat binnenkort. Wat moet ik nu doen?
AmbuWerk Nederland gaat in samenwerking met Het Oranje Kruis/ NIBHV momenteel coulant om met vervaldata van EHBO- of BHV hercertificering.

Aanpaste Examenrichtlijnen EHBO Oranje Kruis.

Laatst geüpdatet: 14 oktober 2020

Het Oranje Kruis heeft haar examinering per 15 juni weer opgestart, uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en rekening houdend met de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen. Maar hoe werkt dat? Wat betekent dat voor de kandidaten en de examinatoren? Worden er lotusslachtoffers ingezet, en Kunnen alle handelingen dan wel worden getoetst?

Antwoorden op deze en andere vragen zijn te vinden in de aangepaste richtlijnen. Waar eerder het brancheprotocol is opgesteld en aangeboden aan de overheid, geven we in deze richtlijnen antwoord op praktische vragen en bieden we handvatten ter voorbereiding op het examen. Zodat ook opleidingsinstituten met concrete tips en aanwijzingen hun onderwijs op kunnen pakken.

Toevoegingen in de aangepaste richtlijnen van Het Oranje Kruis per 14 oktober 2020

De nieuwe afgekondigde maatregelen van de overheid per 14 oktober 2020 hebben gelukkig geen invloed op de doorgang van onze examens. Het blijft mogelijk examens aan te vragen. Wel zijn er een aantal nieuwe toevoegingen gedaan in de aangepaste richtlijnen, ter bevordering van de veiligheid. Het dragen van een mondneusmasker en handschoen is bij alle examens verplicht voor zowel de kandidaat als de examinator en het lotusslachtoffer. Tevens is er een wijziging voor de inzet van een lotusslachtoffer bij het examen. Het advies geldt nu dat er maximaal 1 lotus wordt ingezet. Bovendien wordt voor alle handelingen, inclusief de levensreddende handelingen, het advies gegeven waar mogelijk een pop in te zetten.

Hand-out voor examenkandidaten

Het is een bijzonder uitdagende tijd waarin we ons momenteel bevinden. Met een toenemend aantal besmettingen van het coronavirus en de daaruit volgende maatregelen van de overheid, begrijpt Het Oranje Kruis dat kandidaten zich afvragen of het nog wel veilig is deel te nemen aan een examen, en welke maatregelen er genomen worden ter bescherming van de betrokkenen. We leren niet voor niets dat het bij EHBO in eerste instantie altijd om de eigen veiligheid gaat. Daarom hebben we een hand-out samengesteld die door de opleider uitgedeeld kan worden aan de kandidaten en die antwoord geeft op deze vragen. De hand-out is als bijlage toegevoegd in het document Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis' en is los hier te downloaden.

Veelgestelde vragen

Vragen die de afgelopen periode veel zijn gesteld zullen we hieronder uiteenzetten. Verdere details en het volledige document 'Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis' zijn hier te downloaden.

 1. Mag en kan een lotusslachtoffer worden ingezet?
  Ja. Bij examinering van Het Oranje Kruis is een lotusslachtoffer aanwezig. Onder voorbehoud bepaling lotusslachtoffer als contactberoep. Met lotus-spel worden situaties uitgebeeld; in slechts een enkele situatie wordt het lotusslachtoffer binnen anderhalve meter benaderd. Dan moeten zowel het lotusslachtoffer als de kandidaat rekening houden met elkaars uitademingslucht.

 2. Hoe wordt reanimatie getoetst tijdens het examen?
  Bij reanimatie volwassenen wordt het gehele protocol getoetst, dus aanschudden, van buik naar rug draaien (met behulp van een lotusslachtoffer), beoordelen ademhaling, kinlift, AED, compressies, beademing, etc. Bij reanimatie zuigeling wordt er alleen gebruik gemaakt van een pop. Hierbij worden alleen borstcompressies en beademing uitgevoerd door de kandidaat.

 3. Draagt de kandidaat handschoenen en een mondmasker?
  De kandidaat heeft handschoenen aan, ook om de materialen te beschermen. Alles wat de kandidaat aanraakt dient gereinigd te worden met in ieder geval water en zeep. Dit volgens de instructies van de fabrikant.
  De kandidaat is verplicht om ook een mondneusmasker te dragen, evenals de examinator en het lotusslachtoffer.  De organisatie draagt zorg voor de beschikbaarheid van deze middelen.

 4. Wat zijn de richtlijnen omtrent (verband)materialen?
  Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat (verband)materialen aanwezig zijn tijdens het examen Diploma Eerste Hulp tijdens de periode van beperkende maatregelen als gevolg van corona. Je vindt alle informatie over het aangepaste materiaalgebruik en de voorbereiding voor het opleidingsinstituut in het document 'Aangepaste richtlijnen examens Eerste Hulp van Het Oranje Kruis'.

 5. Tourniquet en hemostatische gazen
  In de corona-editie van Het Oranje Kruis is het aanleggen van een tourniquet en het opstoppen van een wond opgenomen. Zoals gebruikelijk bij een aanpassing van richtlijnen, krijgen opleidingsinstituten de tijd om zich deze technieken eigen te maken en over te dragen op hun cursisten.

  Praktisch betekent dit dat met ingang van 1 september 2020 opleidingsinstituten bij het examen Diploma Eerste Hulp en het examen Levensreddend Handelen de mogelijkheid krijgen het tourniquet en het opstoppen van een wond te laten examineren. Dit is vanaf die datum echter nog niet verplicht. U kunt nog kiezen tussen het klassieke examen en het vernieuwde examen. Tot 1 september 2020 wordt nog op de klassieke manier geëxamineerd.

  Met ingang van 1 januari 2021 wordt het aanleggen van een tourniquet en/of het opstoppen van een wond wel een verplicht examenonderdeel voor het diploma Eerste Hulp en het diploma Levensreddend Handelen.

 6. Hoe reinig ik de reanimatiepoppen na een kandidaat?
  Voor het reinigen van de pop na iedere kandidaat volgt u de richtlijnen van de fabrikant. Vrijwel iedere fabrikant heeft aangepaste richtlijnen wat betreft het schoonmaken van de poppen tijdens deze coronaperiode. Heeft u een pop waarvan de fabrikant de richtlijnen niet heeft aangepast, dan blijft de richtlijn dat u zowel het masker als de longen na iedere kandidaat vervangt. Gebruikt u kleding voor de pop, dan dient deze tevens na iedere kandidaat te worden vervangen. Bij onvoldoende kledingstukken mag de cursist ook omschrijven hoe de kleding het beste verwijderd kan worden.

Corona-editie Het Oranje Kruis Informatie voor instructeurs
In het ondersteunende document ‘corona-editie Het Oranje Kruis informatie voor instructeurs’ wordt begeleidende informatie voor instructeurs gegeven over diverse onderwerpen aangaande eerstehulpverlening tijdens de coronacrisis, Stop De Bloeding - Red Een Leven, evenementenzorg, onderwijs en examens. Je vindt het document hier.

Eerste Hulp tijdens een pandemie
Het geven van goede en veilige eerste hulp is momenteel anders dan normaal. Daarom heeft Het Oranje Kruis het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’ uitgegeven. Hierin staan alle eerstehulphandelingen beschreven die toegepast worden ten tijde van het herstelbeleid na een pandemie. Ook is het gebruik van een tourniquet en hemostatisch verband hierin opgenomen. Bestellen kan via Webshop.ehbo.nl.

Aanpaste Examenrichtlijnen EHBO Oranje Kruis.

Download hier de nieuwste examenrichtlijnen EHBO Oranje Kruis versie 14 oktober 2020.

Protocol gereed voor het geven van EHBO- en BHV-cursussen en opleidingen

Met trots kunnen we vertellen dat het protocol om EHBO- en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij gereed is. Het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben dit protocol gezamenlijk opgesteld.

In veel beroepsbranches is het verplicht een EHBO- of BHV-cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV-ers, pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten, paramedici en burgerhulpverleners. Daarbij is het voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebben van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld na een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV- en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties. 

Dit protocol heeft als doelstelling veilig te kunnen herstarten met (praktisch) onderwijs van EHBO- en BHV-cursussen binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een EHBO- of BHV-cursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes, etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt. 

We adviseren om het protocol goed door te nemen.

FAQ Coronavirus COVID-19

AmbuWerk Nederland houdt de ontwikkelingen omtrent COVID-19 (Coronavirus) scherp in de gaten en zal wanneer nodig deze pagina voorzien van nieuwe updates.

Kan ik een opleidingen en herhalingslessen boeken?

U kunt momenteel gewoon opleidingen en herhalingslessen boeken voor na 1 juni 2020.
Alle opleidingen vindt u hier.

Wij hebben door de verwachte drukte extra lessen online gezet na 1 juni 2020.
Alle herhalingslessen vindt u hier.

Gaan herhalingslessen van april 2020 en mei 2020 door?

Alle door AmbuWerk Nederland georganiseerde herhalingslessen van april 2020 en mei 2020 worden herpland, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht over een nieuw datum na 1 juni 2020.
Facturen die reeds verstuurd zijn worden wel gehandhaafd met geldende betalingstermijn maar wel meegenomen naar de volgende datum.
U ontvangt daarna een nieuwe uitnodiging voor de nieuwe datum.

Gaan de geplande examens door?

Het eerste onafhankelijke EHBO-examen zal op maandag 15 juni worden afgenomen door een examenteam van Het Oranje Kruis.
Dit betreft het herplaatsen van het EHBO-examen van maandag 16 maart 2020.
De examen-kandidaten zijn op de hoogte gesteld. Zij ontvangen vooraf de nieuwste protocollen.

Mag een examinator mij weigeren als ik verkouden ben of koorts heb?

Om verspreiding van COVID-19 (Coronavirus) zo veel mogelijk te voorkomen, adviseert het RIVM mensen die verkoudheidsverschijnselen hebben, hoesten of koorts hebben om op eigen verantwoording thuis te blijven.
Komt men toch naar een examen, dan moet de examinator om gezondheidsredenen de cursist deelname weigeren.

Doordat mijn hercertificeringstraining is afgelast, vervalt mijn diploma/certificaat binnenkort. Wat moet ik nu doen?

AmbuWerk Nederland gaat in samenwerking met Het Oranje Kruis/ NIBHV momenteel coulant om met vervaldata van EHBO- of BHV hercertificering.


Ouder nieuws:

Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en hebben extra maatregelen genomen en de lessen daar waar nodig voor u aangepast.
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM aangaande het coronavirus. Onze lessen gaan gewoon door totdat er anders wordt besloten vanuit het RIVM.
Op al onze opleidingen (aanmeldingen, afmeldingen, annuleringen, ziekmeldingen e.d.) zijn onze algemene voorwaarden van toepassing: https://ambuwerk.nl/algemene-voorwaarden
Er is geen sprake van kosteloze annulering.

Nog even voor de zekerheid (RIVM):

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius én Contact gehad met een patiënt met het coronavirus, of ben je in een gebied geweest waar het coronavirus heerst:

 • China (inclusief Hong Kong)
 • Italië
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Iran
 • Zuid-Korea

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig met zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Mocht uw vraag er niet tussen staan of is er iets toch niet geheel duidelijk neem dan gerust contact met ons op, u kunt ons bellen of een bericht sturen.