Skip to main content
21 september, 2023
Volg ons:

Uit welke onderdelen bestaat een BHV-cursus?

21 september, 2023

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) speelt een cruciale rol in noodsituaties binnen een organisatie. Of het nu gaat om een medische noodsituatie, brand, of een ander type noodgeval, de BHV’ers zijn getraind om snel en effectief te reageren. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft richtlijnen vastgesteld voor BHV-cursussen om ervoor te zorgen dat deze professionals goed zijn voorbereid. In dit artikel zullen we de verschillende onderdelen van een BHV-cursus bespreken volgens de richtlijnen van het NIBHV.

BHV-cursus

1. Eerste Hulp inclusief levensreddende handelingen

Een van de belangrijkste onderdelen van een BHV-cursus volgens het NIBHV is eerstehulpverlening. Hier leren de deelnemers hoe ze eerste hulp moeten verlenen aan slachtoffers van ongevallen of medische noodsituaties. In sommige noodsituaties kunnen levensreddende handelingen namelijk vereist zijn voordat professionele hulp arriveert. Dit omvat vaardigheden zoals het beoordelen van de toestand van het slachtoffer, het toepassen van reanimatie (indien nodig), het verbinden van wonden, het stoppen van ernstige bloedingen en het stabiliseren van fracturen. Het behandelen van verstikkingsslachtoffers en het reageren op beroertes of hartaanvallen kan ook nodig zijn. Deelnemers worden ook getraind in het gebruik van EHBO-materialen zoals verbanddozen en defibrillators.

2. Brandbestrijding

Een ander essentieel onderdeel van een BHV-cursus is brandbestrijding. Deelnemers leren hoe ze branden kunnen herkennen en welke typen blusmiddelen er zijn, hoe ze veilig brandblussers moeten gebruiken en hoe ze kunnen helpen bij het evacueren van mensen uit een gebouw in geval van brand. Het NIBHV schrijft voor dat BHV’ers moeten weten welke blusmiddelen geschikt zijn voor verschillende soorten branden, zoals branden met vaste stoffen, vloeistoffen of elektrische apparatuur.

3. Ontruimingsoefeningen

Het NIBHV benadrukt het belang van ontruimingsoefeningen in een BHV-cursus. Deelnemers moeten leren hoe ze een gebouw veilig en efficiënt kunnen evacueren in geval van nood. Dit omvat het begrijpen van evacuatieplannen, het gebruik van vluchtroutes en het begeleiden van andere werknemers of bezoekers naar veilige verzamelpunten buiten het gebouw. Het doel is om paniek te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen snel en veilig het gebouw kan verlaten.

4. Communicatie en alarmering

Een effectieve communicatie is van vitaal belang tijdens noodsituaties. BHV’ers moeten weten hoe ze snel en duidelijk kunnen communiceren met andere hulpverleners, zoals de brandweer, politie en ambulancepersoneel. Ze moeten ook weten hoe ze interne alarmeringssystemen moeten activeren en het noodnummer moeten bellen. Het NIBHV adviseert BHV’ers om te oefenen met het gebruik van communicatiemiddelen zoals portofoons.

5 Risicoanalyse en preventie in de BHV-cursus

Het voorkomen van noodsituaties is net zo belangrijk als het reageren erop. Het NIBHV benadrukt het belang van risicoanalyse (RI&E) en preventie in BHV-cursussen. Deelnemers leren hoe ze potentiële risico’s kunnen identificeren en verminderen, zoals het voorkomen van brandgevaar, het handhaven van veilige werkplekken en het implementeren van noodplannen. Door proactief te zijn in het identificeren van risico’s kunnen BHV’ers helpen om noodsituaties te voorkomen.

6. Praktijkoefeningen

Een BHV-cursus volgens NIBHV-richtlijnen omvat altijd praktijkoefeningen waarbij deelnemers hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Dit kan simulaties omvatten van noodsituaties zoals branden, ongevallen of medische incidenten. Door te oefenen in realistische scenario’s kunnen BHV’ers hun reactietijd en effectiviteit verbeteren, wat van onschatbare waarde kan zijn in een echte noodsituatie. Reanimatie en AED oefeningen zijn een vast onderwerp in de praktijkoefeningen. 

BHV-cursus – Conclusie

Een BHV-cursus volgens de richtlijnen van het NIBHV omvat een breed scala aan onderdelen om ervoor te zorgen dat bedrijfshulpverleners goed voorbereid zijn op noodsituaties. Van eerste hulpverlening tot brandbestrijding, evacuatie en communicatie, BHV’ers leren essentiële vaardigheden om levens te redden en schade te beperken. Daarnaast ligt de nadruk op preventie en risicoanalyse (RI&E) om noodsituaties te voorkomen waar mogelijk. Met praktijkoefeningen worden de geleerde vaardigheden in de praktijk gebracht, waardoor BHV’ers klaar zijn om snel en doeltreffend te handelen wanneer dat nodig is. Het volgen van een BHV-cursus volgens NIBHV-richtlijnen is een investering in de veiligheid van een organisatie en haar medewerkers.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

AmbuWerk Nederland
Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: