Skip to main content
24 januari, 2024
Volg ons:

De taken van een bedrijfshulpverlener (BHV) bij brand

24 januari, 2024

Als bedrijfshulpverlener (BHV) bij een brand neemt u verschillende stappen om de situatie te beoordelen en adequaat te handelen. Wanneer er een brandmelding is, is uw eerste taak namelijk de situatie ter plaatse te verkennen met bij voorkeur twee personen. Bij gebruik van een blustoestel controleert u of het werkt door een proefstoot te geven.

Bij een bevestigde brand maakt u vervolgens een risicoafweging op basis van uw waarnemingen en indicatoren zoals rook en vuur. Deze evaluatie bepaalt of u een bluspoging onderneemt of de brandweer alarmeert en begint met ontruimen. Het alarmeren van de brandweer kan bijvoorbeeld automatisch via de brandmeldinstallatie gebeuren of handmatig door het bellen van 112. Vervolgens volgt u de procedures, die in uw bedrijf zijn vastgesteld en geeft u relevante informatie aan de brandweer, zoals de locatie van de brand, eventuele rookverspreiding en de status van de ontruiming.

BHV Brand – De risico afweging

Een belangrijk aspect van uw handelen is de risicoafweging, waarbij u observeert, denkt, handelt en controleert. Bij een vermoedelijke brand achter een deur, hanteert u vervolgens de deurprocedure. Afhankelijk van de scharnieren opent u de deur voorzichtig, laag bij de grond om blootstelling aan rook, warmte en vlammen te minimaliseren. Het openen van de deur kan namelijk rookverspreiding veroorzaken, waardoor de dreiging verandert en het evacuatiegebied mogelijk groter wordt. Houd voortdurend de bovenzijde in de gaten en sluit de deur onmiddellijk als er rook naar buiten stroomt of een vlam zichtbaar is.

BHV brand – Enkele belangrijke blusregels bij brand

Enkele belangrijke blusregels, die u hanteert zijn:

 • Het rekening houden met indicatoren bij rook en brand
 • Het gebruiken van de worplengte van het blusmiddel als veilige afstand
 • Laag blijven
 • Identificeren van de brandbron
 • Toepassen van het juiste blusmiddel
 • Het maken van een risico-inschatting
 • Het blussen van een buitenbrand met de wind mee
 • Niet voorbijgaan van de brandhaard
 • Doorgaan met blussen tot de brand volledig uit is
 • Het uitvoeren van een controle en het voorkomen van rookschade
 • Als de situatie verslechtert of het blussen niet lukt, trekt u zich terug en roept u hulp in.

Gebruik van brandbestrijdingsmiddelen

Een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) dient bekwaam te zijn in het hanteren van brandweerslangen en draagbare blusapparaten, die beschikbaar zijn in het bedrijf. In alle gebouwen zijn brandslanghaspels aanwezig. Afhankelijk van de risico’s in het gebouw moeten er voldoende draagbare blusapparaten beschikbaar zijn om een beginnende brand snel te kunnen bestrijden.

Tijdens een BHV-cursus zal er aandacht worden besteed aan veiligheidsoefeningen met gebruik van beschermende PBM’s: handschoenen en kleding.

Daarbij blijft water de meest gebruikte blusstof. Water is vooral geschikt voor het blussen van vaste stofbranden, maar mag niet worden gebruikt bij branden met elektriciteit vanwege het risico op onder spanning komen te staan. Blussen van brandende olie of vet met water kan namelijk een gevaarlijke steekvlam veroorzaken.

BHV brand – Blusdekens

Blusdekens, vervaardigd van onbrandbare materialen en beschikbaar in verschillende afmetingen, zijn geschikt voor het blussen van kleine branden in klasse A (vaste stoffen) en klasse B (vloeistoffen). Ze kunnen ook worden gebruikt bij brandende elektrische apparaten onder spanning. De werking berust op verstikking, waarbij de deken het vuur afsluit van de lucht en de zuurstof ontneemt uit de branddriehoek.

Het blussen van een liggend slachtoffer

Bij het blussen van een liggend brandend slachtoffer kan een blusdeken worden gebruikt. Bij voorkeur wordt water gebruikt om te blussen en tegelijkertijd te koelen, met aandacht om onderkoeling van het slachtoffer te voorkomen.

Welke type brandblusser heeft u nodig?

Diverse soorten brandblussers zijn beschikbaar. Laten we beginnen met de sproeischuimblusser, gevuld met water en schuimvormend middel. Deze blusser verspreidt het mengsel in zeer kleine druppels en dekt het object af met schuim, effectief bij brandende vaste stoffen zoals papier, hout en textiel.

Ten tweede hebben we de poederblusser, met een groot blusvermogen geschikt voor vloeistof-, vaste stof- en elektriciteitsbranden. Poeder geleidt geen elektriciteit en is dus veilig bij branden met elektrische apparaten.

Tot slot bespreken we CO2-blussers, ideaal waar andere blusstoffen schade kunnen veroorzaken, voor bijvoorbeeld branden van vloeistoffen, apparaten onder spanning. De blusser bevat vloeibare CO2, maakt lawaai en produceert een zichtbare koude wolk. Let op de extreme kou en voorkom richten op mensen om bevriezingsverschijnselen te voorkomen.

De taken van een bedrijfshulpverlener (BHV) bij brand – Conclusie

In het geval van brand in uw bedrijf zijn goed opgeleide BHV’ers essentieel. Zij minimaliseren de risico’s, nemen weloverwogen beslissingen, coördineren ontruimingen en weten hoe verschillende soorten brandblussers te gebruiken. Zorg daarom, dat er elke dag minimaal 1 iemand per unit met een BHV diploma in uw bedrijf aanwezig is.

Interessante blogs

Lees meer blogs van AmbuWerk Nederland

Redactioneel Team AmbuWerk Nederland
error: